Spolupráca s urbanhero.sk

V prípade záujmu o reklamu alebo PR spoluprácu na stránkach magazínu urbanhero.sk nás kontaktujte na e-mailovej adrese hero@urbanhero.sk.

Ponuky vypracujeme individuálne v závislosti od témy a rozsahu spolupráce.