Zdielaj

Cvičenie je zdraviu prospešné. To nie je veda, ani to nie je novinka, to je proste axioma známa desaťročia. Zaujímavé je však zistenie doktorky z fakulty fyzickej terapie z Univerzity British Columbia. Doktorka Teresa Liu-Ambrose a jej tým zistili, že cvičenie u ľudí v pokročilom veku pomáha udržovať pamäť v lepšej kondícií.

Výskumu sa zúčastnili starší ľudia, trpiacich na vaskulárnu demenciu, ktorá je druhá najrozšírenejšia po Alzheimerovej chorobe. V tomto prípade dochádza k poškodeniu malých a veľkých krvných ciev. Toto spôsobuje problém s pamäťou a myslením.

Doktorka Liu-Ambrose si myslí, že cvičenie môže pomôcť znížiť riziko rozvoja tohto ochorenia, a tvrdí, že sú výskumy naznačujúce, že dokáže zmierniť príznaky rozvinutého ochorenia.

V tejto štúdií pracovala so 70 ľuďmi v priemernom veku 74 rokov s vaskulárnou formou demencie. Polovica cvičila 3x do týždňa jednu hodinu aspoň 6 mesiacov. Druhá polovica necvičila, iba sa zdravo stravovala rovnaký čas.

Vedecký tým sa zameral na celkové kognitívne schopnosti, pamäť, ale aj schopnosti plánovať a organizovať. Testovali ich pred, a počas štúdie. Na základe porovnania výsledkov zistili, že cvičiaca skupina zaznamenala zlepšenie v porovnaní so skupinou, ktorá sa cvičeniu nevenovala. Aj keď zlepšenie bolo len malé, tak poskytlo ďalší dôležitý kúsok skladačky.

6 mesiacov  po skončení výskumu otestovali obe skupiny. Zaujímavé je, že výsledky skupiny, ktorá cvičila, sa zhoršili na úroveň necvičiacej. Potvrdzuje to pozitívny dopad cvičenia. Je však potrebné aby bolo pravidelné a dlhodobé, inak sa účinok vytratí.

 

Zdielaj